Liễng kỷ niệm của tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam

Liễng kỷ niệm của tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam Liễng kỷ niệm của Thiếu tướng Nguyễn Văn Tươi, Cục trưởng Cục Doanh trại, Tổng Cục Hậu cần Liễng kỷ niệm của Trung tướng Nguyễn Đức Lâm, Chủ nhiệm Tổng Cục Quốc phòng Liễng kỷ niệm của Liễng kỷ niệm của