IMG_1283

Cần mua không hạn chế số lượng Vật phẩm Kỷ niệm 70 năm Tem bưu chính cách mạng Việt Nam

Cần mua không hạn chế số lượng Vật phẩm Kỷ niệm 70 năm Tem bưu chính cách mạng Việt Nam (xem hình mẫu). Giá mua: Thỏa thuận. Ai có hàng bán gửi ảnh và báo giá vào hộp thư điện tử của tôi: tranvuong2005@gmail.com.

Danh mục: .

Cần mua không hạn chế số lượng Vật phẩm Kỷ niệm 70 năm Tem bưu chính cách mạng Việt Nam (xem hình mẫu). Giá mua: Thỏa thuận. Ai có hàng bán gửi ảnh và báo giá vào hộp thư điện tử của tôi: tranvuong2005@gmail.com.

Comments

comments