Quân hàm Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ

Quân hàm Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ (từ năm 1958 – nay)

I. Giới thiệu quân hàm, cầu vai, cành tùng cấp bậc Đại tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam của nhà sưu tập Trần Vương Việt

Bộ sưu tập cầu vai, cành tùng, quân hàm Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 1958 – nay 

Các kiểu quân hàm kết hợp của Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 1958 – nay (5 kiểu)

Kiểu quân hàm kết hợp của Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam sử dụng từ năm 1958 – 1982

Kiểu quân hàm kết hợp của Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 1982 – nay (4 kiểu)

Bộ quân hàm, cầu vai của Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 1958 – 1982 (cầu vai nền màu vàng nổi bật)

Bộ quân hàm, cầu vai, cành tùng của Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 1958 – 1982 (cầu vai nền sẫm màu)

Bộ quân hàm, cầu vai, cành tùng của Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 1982 –  2003

Bộ quân hàm, cầu vai, cành tùng của Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 2003 –  2009

Bộ quân hàm, cầu vai, cành tùng của Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 2005 –  2009

Bộ quân hàm, cầu vai, cành tùng của Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 2009 –  nay

Bộ quân hàm, cầu vai của Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 2015 –  nay

v

II. Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp giúp người xem dễ dàng  hình dung cách thức sử dụng quân hàm, cầu vai, cành tùng

v

Comments

comments

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *