Cần mua tiền polymer Việt Nam lục quý, siêu ra đa, siêu lùi

Cần mua không hạn chế số lượng tiền polymer Việt Nam có số lục quý đuôisiêu ra đa, siêu lùi… Yêu cầu chất lượng UNC.
Giá mua: THỎA THUẬN.
Ai có hàng gửi ảnh + báo giá vào hộp thư điện tử của tôi: tranvuong2005@gmail.com

Mời xem lục quý đuôi để hình dung về tiền số đẹp:

10333333: 31 tờ

10444444: 29 tờ

10777777: 40 tờ

11333333: 42 tờ

11444444: 56 tờ

11555555: 60 tờ

11666666: 28 tờ

11777777: 41 tờ

Mời xem siêu ra đa, siêu lùi để hình dung về tiền số đẹp:

16987654: 52 tờ

Comments

comments

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *